DE NEDERLANDSE HIËRARCHIE DER REGIONALE CENTRA: EEN INSTITUTIONELE WIJZE VAN HIËRARCHISERING

J Buursink

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)67-81
  Aantal pagina's15
  TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1971

  Citeer dit