De netwerkbenadering bij depressie: Veel noten op de zang of heilige graal?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er zijn al veel studies gedaan die een netwerkbenadering hebben toegepast bij depressie. Hoewel theoretisch aantrekkelijk zijn de uitkomsten van deze studies samen nog nauwelijks geëvalueerd. Dit wordt ook bemoeilijkt doordat de netwerkbenadering op veel verschillende manieren wordt toegepast, waardoor uitkomsten niet altijd direct te vergelijken zijn. Soms wordt gekeken naar netwerken met metingen op één tijdstip en soms naar netwerken met meerdere meetmomenten over de tijd binnen één persoon. Soms worden netwerken toegepast op symptomen gerapporteerd over weken en soms juist op stemmingen in het moment die een aantal keren per dag gerapporteerd worden. Al dit soort verschillen zijn relevant om mee te nemen bij het trekken van conclusies over de betekenis van de gevonden uitkomsten. In dit artikel bespreken we daarom de netwerkstudies in het kader van deze verschillen. Bovendien bespreken we op basis van deze conclusies de huidige relevantie van de netwerkbenadering voor de klinische praktijk.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)43-68
Aantal pagina's26
TijdschriftGedragstherapie
Volume52
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - mrt.-2019

Citeer dit