De nieuwe schoolgids in zicht

Josephine L'Honoré Naber, Miriam Beukema, Hilke Kasel

OnderzoeksoutputAcademic

294 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van het Noorderpoortcollege, locatie Diamantlaan Groningen heeft een groepje van 6 studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen een onderzoek uitgevoerd naar de schoolgids van deze locatie. De indruk bestond dat de huidige schoolgids door de leerlingen niet gebruikt wordt. In dit wetenschapschapswinkelrapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de rol die de schoolgids momenteel speelt in de informatievoorziening en er worden voorstellen gedaan om deze zeer beperkte rol te vergroten en te verbeteren. Een van de adviezen die gegeven wordt, is om een kalenderopzet te gaan gebruiken. Andere adviezen hebben betrekking op consistentie en overzichtelijkheid, zowel in inhoud als in vorm.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's55
StatusPublished - 2009

Citeer dit