De Omgevingswet en de ambivalente sanering van het bodembeschermingsrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerM en R 2019/37
Pagina's (van-tot)226-232
Aantal pagina's7
TijdschriftMilieu en Recht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - mei-2019

Citeer dit