De Omgevingswet en het privaatrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

58 Downloads (Pure)

Samenvatting

Auteur belicht drie privaatrechtelijke onderwerpen en hun relatie met de Omgevingswet: het stellen van regels via het privaatrecht, het privaatrechtelijke kostenverhaal en de privaatrechtelijke handhaving.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)90-95
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Volume2017
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun.-2017

Citeer dit