De ommezwaai van D66 en ChristenUnie

Ewout Klei, Simon Otjes

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Op dinsdag 21 januari sprak de Tweede Kamer over het initiatief van het Burgerforum-EU, om in Nederland een referendum over de overdracht van bevoegdheden naar Brussel te organiseren. Opmerkelijk was dat D66, die het referendum ooit tot een kroonjuweel benoemde, zich tegen dit initiatief keerde. Des te opmerkelijker omdat de ChristenUnie die het idee van volkssoevereiniteit nog altijd afwijst, het Burgerforum-EU steunde. Hoe kan het dat dé referendumpartij tegen een volksraadpleging stemmen? En hoe kan het dat een partij die nog steeds principiële bezwaren heeft tegen volkssoevereiniteit hiervoor is?
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 28-jan-2014

Citeer dit