De onderste steen boven: Over Toos Streng, De roman in de negentiende eeuw (2020)

  OnderzoeksoutputAcademic

  25 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)159-162
  Aantal pagina's4
  TijdschriftInternationale Neerlandistiek
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - mei-2021

  Citeer dit