De onmogelijkheid van deregulering

OnderzoeksoutputAcademic

1319 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)132-137
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume81
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2006

Citeer dit