De ontwikkeling van de Wet Damocles: burgemeesters trekken zwaard in de strijd tegen drugs

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

2770 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op grond van artikel 13b Opiumwet sluiten burgemeesters elk jaar honderden panden vanwege drugshandel en hennepteelt. Dit artikel geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de ontwikkeling, uitleg en toepassing van deze sluitingsbevoegdheid. Allereerst wordt onderzocht hoe vaak de bevoegdheid wordt toegepast. Daarna vindt een kwantitatieve jurisprudentieanalyse plaats, waarbij o.a. wordt gekeken naar de winkans van belanghebbenden. Deze resultaten worden vervolgens verklaard aan de hand van een meer kwalitatieve jurisprudentieanalyse. Door gebruik van verschillende onderzoeksmethoden en de uitvoerige jurisprudentiebespreking levert dit onderzoek een wetenschappelijke bijdrage aan de discussie over de toepassing en uitbreiding van artikel 13b Opiumwet.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)143-162
TijdschriftTijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - okt.-2018

Citeer dit