137 Downloads (Pure)

Samenvatting

1. De zoo uiteenloopende vormen van onregelmatigen hartslag welke in de literatuur als Sinusarhythmien zijn beschreven, laten zich moeilijk allen door het aannemen van éénzelfde oorzaak alleen, te weten "veranderingen in den Vagustonus" verklaren. 2. De resultaten welke men verkrijgt bij het toepassen der in de kliniek gebruikelijke methoden tot functie bepaling van de remmende zenuwen, mogen hoe sterk de verkregen effekten ook zijn, nimmer aanleiding geven tot aannemen van het bestaan van een verhoogden Vagus tonus. 3. Evenmin mag het positief uitvallen van de met die methoden verkregen effekten bij een Sinus arthythmie er toe leiden om de oorzaak van deze Sinus arthythmie uitsluitend in den N. Vagus te localiseeren. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Polak Daniels, Leonard, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning17-mrt-1920
Plaats van publicatieLeiden
Uitgever
StatusPublished - 1920

Citeer dit