De opkomst van de transparante burger. Over de identificatieplicht in Nederland en omringende landen.

N.E.H.M. Zeegers, G. Cebe, B. van Klink

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)600 - 604
TijdschriftArs Aequi
Volume56
StatusPublished - 2007

Citeer dit