De opkomst van het publiek debat. Recensie van: Pieter van Wissing (red.): Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800. Vantilt, Nijmegen

    OnderzoeksoutputProfessional

    Originele taal-2Dutch
    TijdschriftLeeuwarder Courant
    StatusPublished - 4-jul-2008

    Citeer dit