‘De oudste eerst’?! Een wetswijziging als praktische oplossing

Jeroen Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Naschrift bij reacties op ons artikel 'Recht is Rond, de uitzonderlijk fatale huwelijksreis' (WPNR 2020/7304)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)115
Aantal pagina's1
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume2021
Nummer van het tijdschrift7311
StatusPublished - 23-jan-2021

Citeer dit