De overdracht onder opschortende voorwaarde van faillissement van de vervreemder: Zwart schaap of onschuldig lam?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)879-887
Aantal pagina's9
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume145
Nummer van het tijdschrift7032
StatusPublished - 27-sep.-2014

Citeer dit