De overheid ten opzichte van de burger: waarom soms aandachtig, soms onverschillig?

OnderzoeksoutputAcademic

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTB 2021/102
Pagina's (van-tot)225-227
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2021

Citeer dit