De papierloze oncologische poli: multidisciplinair elektronisch dossier voor vrouwen met een erfelijke aanleg voor mamma- en ovariumcarcinoom

Carriene Roorda-Lukkien, Maria Mourits, G.H. de Bock, Jan Oosterwijk, J. de Vries, R. Oostergo, Jan Hesselink

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)14-17
  Aantal pagina's4
  TijdschriftTijdschrift Kanker
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2008

  Citeer dit