De paradox van de codificatie: over de gevolgen van codificatie in Europa voor de rechtsvinding.

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)195-203
  Aantal pagina's9
  TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
  Volume4
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit