De patientenkaart: knel- en strijdpunt

A. Kolder, J.F H Schultz

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 5 - 17
TijdschriftTijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP)
Volumenr. 1
StatusPublished - 2007

Citeer dit