De pedagogische dimensie van formuleer- en schrijfstijlonderwijs binnen het schoolvak Nederlands: Een analyse van het curriculum, het vakdidactisch discours en de lespraktijk

Jeroen Steenbakkers*, Veerle Baaijen, Kees de Glopper

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-27
  Aantal pagina's27
  TijdschriftPedagogiek
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit