De performance van DBFM bij Rijkswaterstaat: Een kwantitatieve analyse van projectendata

Stefan Verweij*, Ingmar van Meerkerk, Henk Klaassen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanRijkswaterstaat
Aantal pagina's13
StatusPublished - 2020

Citeer dit