De pharmaco-therapeutische werking van eenige medicamenten op het experimenteele boezemfibrilleeren, vergeleken met die van chinidine

Reier Johannes Siemelink

Onderzoeksoutput

140 Downloads (Pure)

Samenvatting

De bedoeling van dit onderzoek was, de antifibrilleerende werking van enkele pharmaca te vergelijken met die van Chinidine, waarvan de werking vaststaat en bekend is. Een bezwaar van Chinidine, bij toepassing in de kliniek, is de giftigheid, terwijl sommige menschen er overgevoelig voor zijn. Zeer verheugend zou het daarom zijn, als er andere, even sterk antifibrilleerende pharmaca, gevonden werden, waarbij dit bezwaar van Chinidine niet zou optreden. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Mohkamsing-den Boer, E., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning5-jul-1937
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1937

Citeer dit