De pinpas van je overleden moeder

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Ze waren ooit met z’n vijven: vader, moeder en drie kinderen (twee zoons en een dochter). Eerst overlijdt vader (1998). Moeder maakt nadien een testament op. Zij benoemt daarbij haar zoon W. en dochter P. als haar erfgenamen. Zoon C. is inmiddels ook overleden. De kinderen van zoon C., die normaliter voor hun overleden vader in de erfenis meedoen, sluit zij als erfgenamen uit.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Riepe: straatmagazine voor Groningen
StatusPublished - sep-2016

Citeer dit