De populaties van de meta-analyse

T.A.B. Snijders

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3 - 15
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Onderwijsresearch
StatusPublished - 1997

Citeer dit