De positie van concurrente schuldeisers in faillissement: Een verkennend onderzoek naar de positie van concurrente (mkb-)schuldeisers in faillissement en de mogelijkheden deze te verbeteren

OnderzoeksoutputAcademic

39 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageThe position of ordinary creditors in bankruptcy
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid
Aantal pagina's67
StatusPublished - sep.-2021

Publicatie series

NaamWODC rapport
Nr.3179

Citeer dit