De positie van de inspecteur in de Belastingdienst 1980 - 2010

R.G.P. Peters, J.C. den Hollander

  OnderzoeksoutputAcademic

  452 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)10 - 16
  TijdschriftInformatief uitgave van Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën
  Volume70
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit