De positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht

Welmoed van der Velde

Onderzoeksoutput

16454 Downloads (Pure)

Samenvatting

Meer dan tien jaren zijn verstreken sinds het in werking treden van de Wet van 18 maart, houdende enige bepalingen van international privaatrecht met betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht op 1 mei 1993. Sinds die datum zijn er belangrijke internationaal eenvormige regels voor het zeeschip bijgekomen zoals vastgelegd in het HNS Verdrag, het Bunkers Verdrag en het protocol van 1996 bij het Londens Limitatieverdrag. Daarnaast zijn er vele nieuwe conflictregels bijgekomen die mede van toepassing zijn op het zeeschip zoals neergelegd in de Insolventie Verordening, de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad en in de nabije toekomst in de Verordening Rome II. In dit boek worden de verhoudingen aangegeven tussen de verschillende eenvormige regels, tussen de eenvormige regels en de conflictregels en tussen de conflictregels onderling teneinde het toepasselijke recht op een internationale rechtsverhouding te kunnen bepalen. Daartoe worden drie rechtsgebieden onderzocht, bestaande uit het goederenrecht, het onrechtmatige daadsrecht en het recht betreffende de beperking van aansprakelijkheid. Met betrekking tot deze rechtsgebieden wordt de vraag beantwoord of, en zo ja in hoeverre, het bijzondere karakter van het zeeschip dwingt tot het opstellen van conflictregels die afwijken van de conflictregels die gelden voor internationale rechtsverhoudingen aan land. Ten aanzien van het recht op beperking van aansprakelijkheid wordt niet alleen het conflictenrecht behandeld maar ook de vraag naar de bevoegde rechter, de erkenning van een in het buitenland gevormd fonds en de erkenning van een in het buitenland gegeven beperkingsbeslissing.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
 • Claringbould, M.H., Supervisor, Externe Persoon
 • ten Wolde, Mathijs, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9013040446
StatusPublished - 2006

Keywords

 • International Mar
 • fondsvorming
 • beperking van aansprakelijkheid
 • olievervuiling
 • aanvaring
 • onrechtmatige daad
 • goederenrecht
 • tenuitvoerlegging
 • erkenning
 • jurisdictie
 • bevoegdheid
 • conflictenrecht
 • internationaal privaatrecht
 • zeerecht
 • zeeschip
 • schip

Citeer dit