De praktijk van de Nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht

A.T. Marseille, B.W.N. de Waard, Albertjan Tollenaar, P Laskewitz, Christian Boxum

OnderzoeksoutputProfessional

2048 Downloads (Pure)

Samenvatting

De praktijk van de Nieuwe zaaksbehandeling door de bestuursrechter is in
opdracht van het ministerie van BZK vanuit twee wetenschappelijke disciplines
(bestuursrecht en psychologie) onderzocht. Dit onderzoeksrapport bevat
een eerste rapportage vanuit bestuursrechtelijk perspectief. Het tweede
gedragswetenschappelijke rapport verschijnt in 2016 en bevat een nadere
analyse en duiding van de procedurele rechtvaardigheidsaspecten, uitgevoerd
door in dat vakgebied gespecialiseerde psychologen
Originele taal-2Dutch
UitgeverijMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aantal pagina's192
StatusPublished - 2015

Citeer dit