De prijsgevoeligheid van het huishoudelijke elektriciteitsverbruik. De resultaten van enkele emperische studies, alsmede enige implicaties voor de economische theorie en het beleid.

Onderzoeksoutput

158 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van deze studie is door middel van empirisch onderzoek uitspraken te doen over de prijsgevoeligheid van het huishoudelijke elektriciteitsverbruik. Aangezien de elektriciteitsprijs niet de enig relevante verklarende variabele voor het elektriciteitsverbruik is, is de probleemstelling verruimd tot: het vinden van een empirisch onderbouwde verklaring voor het huishoudelijke elektriciteitsverbruik, waarbij in ieder geval de elektriciteitsprijs tot de verzameling van verklarende variabelen behoort. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bosman, Aart, Supervisor
Datum van toekenning26-okt.-1978
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1978

Citeer dit