De Profielkeuzetool. Een tool ontwikkeld om leerlingen te ondersteunen bij het maken van profiel- en vakkenkeuzes in het voortgezet onderwijs [Technisch Rapport]

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2023

Citeer dit