De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2021 en 2022: Eindrapport Gronings Perspectief fase 3

OnderzoeksoutputAcademic

96 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport is opgesteld door Gronings Perspectief, een onafhankelijk onderzoeksteam dat vanuit Rijksuniversiteit Groningen, met subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de impact van de gaswinningsproblematiek voor bewoners van Groningen monitort. Het huidige rapport is een resultaat van de derde fase van Gronings Perspectief en bevat
resultaten van metingen uit 2021 en 2022.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's125
StatusPublished - 31-jan.-2023

Citeer dit