De psychosociale impact van schade en versterking: Stand van zaken 2021

OnderzoeksoutputAcademic

153 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageThe psychosocial impact of damage and reinforcement
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aantal pagina's56
StatusPublished - 25-jan.-2022

Citeer dit