De Randstad een hogedruk-pan

N.J. Kemper, P.H. Pellenbarg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)508 - 512
Aantal pagina's5
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
StatusPublished - 1997

Citeer dit