De rechter, de minister en de levenslange gevangenisstraf

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1331 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)220-225
Aantal pagina's6
TijdschriftTrema
Volume2013
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - sep.-2013

Citeer dit