De relatie tussen de raad van commissarissen en aandeelhoudersvergadering bij beursvennootschappen: Een aanzet tot nadere afbakening en inkleuring

J. Biesheuvel-Hoitinga, A.A. Bootsma, H.M. Vletter-van Dort

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)153-162
Aantal pagina's10
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2012
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2012

Citeer dit