De relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid

J. Adema, K.I. Van der Zee, H.T. van der Molen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)275 - 287
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Onderwijsresearch
Volume3/4
StatusPublished - 2000

Citeer dit