De religie en het ontstaan van de psychiatrie

Patrick Vandermeersch

  OnderzoeksoutputAcademic

  385 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  P. VANDERMEERSCH, De religie en het ontstaan van de psychiatrie. Rond de relatie tussen theologie en de wetenschappen van de psychè. In: Tijdschrift voor Theologie 19 (1979) 329-351; herdrukt in: Maandblad geestelijke volks¬gezondheid 35 (1980) 1088-1110 en in: J.M.W. BINNE¬VELD E.A., Een psychiatrisch verleden. Uit de geschiedenis van de psychiatrie, Baarn, Ambo, 1982, 64-93.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's27
  TijdschriftTijdschrift voor Theologie
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit