De resultaten van de poliklinische behandeling van kinderen met spastische paresen

Hans Jozef van Wiechen

Onderzoeksoutput

135 Downloads (Pure)

Samenvatting

Na een overzicht van de literatuur betrekking hebbende op "Cerebral Palsy" is het ontstaan en de groei van het Phelps-Centrum voor Spastische Patienten te Zwolle beschreven. Het gebouw, waar de patienten onderzocht en gefilmd worden, is in hoofdstuk III besproken. In hetzelfde hoofdstuk is de huidige werkwijze uitvoerig behandeld. Met nadruk is gesteld, dat dit Centrum een poliklinisch centrum is. De patienten blijven in hun eigen omgeving. De werkgroep van het Centrum is cen team, dat bestaat uit meerdere specialisten, een huisarts/cineast, fysiotherapeut, eeu psycholoog en een schooldeskundige. Voor een snel en objectief vastleggen van de bestaande toestand en de controle over de resultaten van de therapie wordt gebruik gemaakt van 8 mm cinéfilms. In hoofdstuk IV en V is aangegeven, hoe een methode ontwikkeld is om de toestand en veranderingen van het bewegingspatroon, vastgelegd op films, in een puntenwaardering om te zetten. Het statistisch bewerken van het materiaal is nu mogelijk geworden. Van alle in het Centrum ingeschreven patienten zijn alleen zij in het onderzoek opgenomen, die, voordat zij op het Centrum kwamen, geen enkele vorm van fysio-therapie gekregen hadden. Hierdoor krijgt men een juist beeld over de groe; en ontwikkeling van de patient en de resultaten van de gegeven therapie. Onderzocht zijn de resultaten na 12 maanden fysio-therapie. Twee vormen van fysiotherapie zijn in dit onderzoek onderscheiden en vergeleken; de gewone fysio-therapeutische oefeningen en de oefeningen volgens de methode ontwikkeld door Mr. en Mrs. Bobath, toegepast door fysio-therapeuten met officiele aantekening Bobath. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning14-dec-1966
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1966

Citeer dit