De rol van de controller in financieel barre tijden

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13 - 16
TijdschriftTPC - Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control
Volume11
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2013

Citeer dit