De rol van het milieurecht bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk: De visie van prof. G.A. Biezeveld. [Review of the book Onze ecologische voetafdruk: Hoe het milieurecht kan helpen die te verkleinen, G.A. Biezeveld, 2009]

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)188-192
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit