De rol van immunofluorescentie bij de diagnostiek van autoimmuunblaarziekten

G. F.H. Diercks*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageThe role of immunofluorescence in the diagnosis of autoimmune blistering diseases
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)176-179
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt.-2013

Citeer dit