De rol van rechtswetenschap en raison d'etat bij het streven naar codificatie in Groot-Brittanie, 1530-1625

  OnderzoeksoutputAcademic

  51 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1 - 42
  Aantal pagina's42
  TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
  VolumeXVII
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit