De rups en het recht: Een postume apotheose van een nuttig diertje

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)121-126
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXXIV
StatusPublished - 2017

Keywords

  • Bezit
  • Houderschap
  • Eigendomsvoorbehoud
  • feitelijke macht
  • 3:90 BW
  • 3:91 BW
  • 3:92 BW

Citeer dit