De samenhang tussen psycho-galvanische reflex en grondeigenschappen van het temperament

Evert Sidonius van der Vleugel

  Onderzoeksoutput

  111 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het hoofddoel van :het onderzoek was: de samenhang tussen psycho~galvanische verschijnselen en temperaments eigenschappen na te gaan, met het oog op eventueel gebruik van deze verschijnselen voor experimenteel temperamentsonderzoek. Daarnaast werd de typologische waarde bepaald van enkele andere experimenten en tests, met name enige optische nawerkingsproeven, de Masselontest en een nieuw ontworpen test: associatie op zinnen. Onder temperamentseigenschappen worden verstaan: emotionaliteit, secundaire · functie en activiteit volgens de conceptie van Heymans. Gegevens over deze eigenschappen werden afgeleid uit de antwoorden der proefpersonen op vragenlijsten, hoofdzakelijk opgesteld in aansluiting aan Heymans' herediteitsenquete. .... Zie: Samenvatting
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Datum van toekenning21-jun.-1939
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 1939

  Citeer dit