De samenhang tussen spiritualiteit en gezondheid bij patiënten met lichamelijke aandoeningen; een analyse van geneeskundige en verpleegkundige studies

R.R. van Leeuwen, L.J. Tiesinga, H. Jochemsen, D. Post

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)307-316
Aantal pagina's10
TijdschriftTSG: Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg
Volume82
StatusPublished - 2004

Citeer dit