De 'scheppende spiegel' van Friedrich Meinecke. Over geschiedschrijving en de taak van de historicus

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)73 - 94
  TijdschriftLeidschrift
  Volume25
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit