De sensatie van een goed leven bij autisme en een verstandelijke beperking

Jeanet Landsman, Andrea Fokkens, Bernadette Wijnker-Holmes, Marieke Werkman

  OnderzoeksoutputPopular

  65 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Problemen in de prikkelverwerking staan een ‘goed leven’ voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking vaak behoorlijk in de weg. Daarom startte de unit Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) van het Universitair Medisch Centrum Groningen-Gezondheidswetenschappen in 2017 het project De Sensatie van een Goed Leven (SGL, zie verder kader 2). Doel van dit project is het ontwikkelen van een aanpak voor een beter leven voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, via een optimale prikkelbalans. Met prikkelbalans bedoelen we dat iemand optimaal in staat is om zintuiglijke prikkels te verwerken, zonder over- of onderprikkeld te raken. In dit artikel beschrijven we de methode van het project, geven we een kort overzicht van de huidige kennis en laten we zien hoe de in dit project ontwikkelde ‘aanpak’ eruitziet en waar je die kunt vinden.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's9
  TijdschriftPrikkeltijdschrift
  StatusPublished - sep-2020

  Citeer dit