De sociale impact van de gaswinning in Groningen meting maart 2020

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
UitgeverijHeymans Institute, University of Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Coördinator Groningen
Aantal pagina's77
StatusPublished - 30-jun-2020

Citeer dit