De sommen ineens en de legitieme portie in het nieuwe erfrecht

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)833 - 840
Aantal pagina's8
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume6553
StatusPublished - 2003

Citeer dit