De spanning tussen geld en zorg. Denken en doen van openbare apothekers

M.P. Mobach, J.J. van der Werf, T.F J Tromp

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)450 - 454
Aantal pagina's5
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad Scientific Edition
Volume13
StatusPublished - 2000

Citeer dit