De speltheorie van de Sonttol

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)278-279
Aantal pagina's2
TijdschriftEconomische Statistische Berichten
StatusPublished - 2-mei-2008

Citeer dit